O świetlówkach



Świetlówki to niskoprężne lampy wyładowcze, które emitują światło w wyniku wyładowań elektrycznych w parach rtęci i równocześnie minimalną ilość ciepła. Dowiedz się więcej

Zużyte świetlówki



Zużytej świetlówki nie można wyrzucać do śmietnika, bo zawiera szkodliwą rtęć. Zobacz jak postępować z tego rodzaju odpadem.

Zamówienie odbioru



Odbiór zużytych świetlówek i opraw oświetleniowych

Elektrośmieci



Elektrośmieci to wszystkie zepsute lub niepotrzebne już urządzenia elektryczne i elektroniczne działające niegdyś na prąd, baterie. Poznaj zasady pozbywania się elektrośmieci