Moje miasto bez elektrośmieci

Moje Miasto Bez ElektrośmieciOgólnopolski Program "Moje miasto bez elektrośmieci" skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, miast i gmin. Jego celem jest szeroko rozumiana edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym („ZSEE”), wsparcie samorządu w tworzeniu efektywnego i funkcjonalnego systemu zbierania elektrośmieci oraz aktywizowanie mieszkańców miast do odnoszenia ZSEE w miejsca do tego przeznaczone („Punkty zbierania elekrośmieci”), co stanowi integralny element działań edukacyjnych.

Głównym elementem programu jest Fundusz Oświatowy, w ramach którego placówki oświatowe otrzymują bezpłatne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sal lekcyjnych i gimnastycznych. Aby szkoła czy przedszkole mogły korzystać z Funduszu Oświatowego muszą spełnić poniższe warunki:

  • przeprowadzić zajęcia edukacyjne na temat elektrośmieci, w oparciu o dostarczone przez ElektroEko bezpłatne materiały edukacyjne
  • organizować zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.i aktywnie zachęcać rodziców do oddawania na rzecz placówki elekrośmieci w ramach tych zbiórek
     

Placówki oświatowe uczestniczące w programie otrzymują bezpłatne pakiety materiałów edukacyjnych do realizacji zajęć lekcyjnych.

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci” jest projektem długofalowym, skierowanym zarówno do uczniów, nauczycieli i opiekunów, jak również całego otoczenia szkoły. Program został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska oraz Związku Miast Polskich.

Więcej na www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

 

 

Jesteśmy na Facebook