Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE

„Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE” to ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych, realizowany przez ElektroEko. Dotychczas wzięło w nim udział 360 000 uczniów oraz 700 000 rodziców. W III edycji, przeprowadzonej w roku szkolnym 2009 / 2010, wzięło udział 5 000 szkół, czyli 1/3 wszystkich placówek tego typu w Polsce. Uczniowie korzystali z bezpłatnych materiałów edukacyjnych, a także dedykowanej strony www.szkolaZSEE.pl, na której znajdują się dodatkowe informacje oraz gry on-line.

Program „Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE” realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Politechniką Warszawską.

Jesteśmy na Facebook