Zużyte świetlówki to odpady niebezpieczne

Szkodliwość rtęci

Rtęć ze stłuczonej świetlówki może przedostać się do organizmu człowieka wraz ze skażoną wodą, powietrzem lub pożywieniem.
Około 75% wchłoniętej rtęci zatrzymywane jest przez organizm
i kumuluje się głównie w nerkach i wątrobie. Jej szkodliwy wpływ
odbija się na ośrodkowym układzie nerwowym, a działanie jest
bardzo trwałe.

Stany chorobowe związane z jej toksycznym działaniem to bezsenność, zawroty głowy, zmęczenie, stany depresyjne, osłabienie pamięci, zaburzenie koordynacji ruchów, ostrości wzroku i słuchu oraz drżenie rąk.

 

W przypadku stłuczenia świetlówki należy podjąć następujące środki ostrożności:

  • otworzyć okno i wietrzyć pomieszczenie minimum 15 minut, by usunąć opary rtęci,
  • zabezpieczyć pomieszczenie, żeby dzieci i domowe zwierzęta nie wchodziły do niego. W ten sposób można uniknąć rozniesienia resztek rtęci w inne miejsca,
  • założyć gumowe rękawiczki,
  • zebrać stłuczone elementy, nie używając do tego domowego odkurzacza,
  • wytrzeć miejsce jednorazowymi wilgotnymi ręcznikami papierowymi, by usunąć resztki szkła i luminoforu,
  • zebrane resztki świetlówki, rękawiczki i ręczniki papierowe powinny zostać umieszczone w szczelnym worku plastikowym, zaklejonym taśmą i przekazane do punktu zbierania razem z innymi zużytymi świetlówkami,
  • po zakończeniu należy koniecznie umyć ręce.

Jesteśmy na Facebook