O nas

ElektroEko jest największą Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Polsce, która działa na podstawie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Ustawa o ZSEE z 11 września 2015 r.).

ElektroEko to spółka akcyjna działająca według zasady not-for-profit. Oznacza to, że celem akcjonariuszy – założycieli spółki – nie było tworzenie organizacji przynoszącej zyski, lecz zorganizowanie podmiotu, który zapewni sprawne i prawidłowe wykonywanie ustawowych obowiązków przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów prowadzonej działalności. Wszystkie środki wygenerowane przez spółkę inwestowane są w tworzenie i rozbudowę systemu zbierania, odbierania, przetwarzania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu oraz w edukację ekologiczną.

Od początku istnienia systemu zbierania ZSEE w Polsce ElektroEko jest niekwestionowanym liderem w zbiórce elektrośmieci. Od 2006 roku ElektroEko SA zebrało już ponad 500 tysięcy ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co stanowi ponad 60% wszystkich zebranych odpadów tego typu w Polsce.

ElektroEko to wiarygodny partner do współpracy z gminami w zakresie gospodarowania elektrośmieciami oferujący:

 • wieloletnie doświadczenie w organizowaniu selektywnego zbierania ZSEE na terenie kraju,
 • gwarancję finansowania odbioru całości zużytego sprzętu zbieranego przez Gminy,
 • współpracę z firmami zbierającymi ZSEE obsługującymi systemy gminnej gospodarki odpadowej,
 • długoterminową i lojalną współpracę z władzami administracji terenowej,
 • gwarancję przetworzenia odebranego ZSEE zgodnie z najwyższymi standardami,
 • realizację działań edukacyjnych wchodzących w zakres obowiązku Gmin w ramach nowej Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

ElektroEko realizuje zadania statutowe z najwyższą starannością, efektywnością i zadowoleniem Klientów. Prowadzi wiele inicjatyw, które są zauważane i doceniane m.in. przez Ministerstwo Środowiska. Za dotychczasowy wkład w budowę systemu zbierania ZSEE ElektroEko otrzymało prestiżowe wyróżnienia:

 • II miejsce w Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie – Odpowiadam Polsce,
 • Ekolaury Polskiej Izby Ekologii,
 • „Przyjaźni Środowisku” – Narodowy Konkurs Ekologiczny,
 • Najwyższa jakość w ochronie środowiska,
 • Mecenas Polskiej Ekologii,
 • Eko Jakość Roku,
 • Gazele Biznesu,
 • Certyfikat Wiarygodności Biznesowej.

 

Więcej informacji na:

 

Jesteśmy na Facebook